Informacje o pracy w Belgii

Świadczenia

  • podjęcie legalnej pracy zgodnie z obowiązującym w Belgii Kodeksem Pracy,
  • rejestracja w urzędzie podatkowym,
  • zapewnienie świadczeń socjalnych i ubezpieczenia na terenie Belgii,
  • otworzenie konta bankowego,
  • wynagrodzenie zgodne z prawnie ustaloną płacą,
  • ubezpieczenie zdrowotne w Euromut,
  • opieka polskiego przedstawiciela,
  • odpowiednie warunki mieszkaniowe,
  • przejazd do pracy (samochód w leasingu),
  • częściowy zwrot kosztów podroży po przepracowanym kwartale

Umowa o pracę

Umowa w Belgii sporządzana jest zgodnie z zasadami obowiązującymi u danego pracodawcy, oznacza to, że wynagrodzenie, godziny pracy, premie, nadgodziny oraz inne obliczane są na takich samych zasadach jak dla pracowników belgijskich. Każdy pracownik w dniu przyjazdu do Belgii otrzymuje kopię umowy, która przed jej podpisaniem jest szczegółowo omawiana.

Nr identyfikacji podatkowej

Po zarejestrowaniu w Link2Europe otrzymujesz belgijski numer identyfikacji podatkowej. Numer ten jest niezbędny do otrzymania wszystkich pozostałych dokumentów oraz do uzyskania ubezpieczania, rozliczania się z dochodów i odprowadzania od nich podatków. Numer ten jest również podstawą do wypłacenia pieniędzy wakacyjnych i rocznej premii

Ubezpieczenie

Od momentu podpisania umowy o pracę obejmuje Cię ubezpieczeniem w Belgijskiej Kasie Chorych Euromut. Jest to ubezpieczenie obowiązkowe a jego koszt pokrywa pracownik. Ubezpieczenie to gwarantuje Ci zwrot 75% kosztów związanych z wizytami u lekarza rodzinnego oraz leczeniem. Istnieje możliwość rozszerzenia polisy ubezpieczeniowej o ubezpieczenie szpitalne, które gwarantuje większy zwrot kosztów za pobyt w szpitalu, jednak dodatkowy koszt musi pokryć z własnych środków. Udając się do lekarza musisz ponieść koszty wizyty, które są następnie zwracane przez Kasę Chorych, podobna zasada dotyczy zakupów lekarstw. Dokładne informacje dotyczące zasad, które należy przestrzegać w wypadku choroby, wizyty u lekarza, etc. otrzymasz w naszej agencji na dowolnym etapie Twojej rekrutacji. Po zarejestrowaniu w Belgijskiej Kasie Chorych otrzymujesz tymczasową kartę SIS, którą zawsze staraj się mieć przy sobie. Po upływie maksymalnie 6 miesięcy karta ta zostaje zmieniona na stałą.

Twoje warunki ubezpieczeniowe są ważne – zawsze możesz zwrócić się do nas z pytaniem o dodatkowe informacje na ich temat.

Konto i karta bankomatowa

Wynagrodzenie jest przelewane raz w tygodniu na Twoje osobiste konto w banku. Konto zakładane jest po przyjeździe do Belgii w banku KBC. Bank ten posiada bardzo dużą liczbę przedstawicielstw oraz bankomatów na terenie Belgii, dzięki czemu korzystanie z jego usług bardzo proste. Konto, które oferuje bank KBC jest płatne –opłata za prowadzenie konta pobierana jest automatycznie przez bank.

Karta, którą otrzymujesz do konta pozwala Ci tylko na pobieranie pieniędzy z bankomatów banku KBC. Nie jest jednak możliwe płacenie nią w sklepie ani wypłaty pieniężne w bankomatach innych banków. Możliwości karty rozszerzają się po upływie 6 miesięcy. Wypłata pieniędzy z bankomatu w Belgii nie jest obciążona dodatkowymi opłatami.

Aby otworzyć konto bankowe w Belgii konieczne jest posiadanie dowodu osobistego.

Wynagrodzenie

Wynagrodzenie przelewane jest na osobiste konto bankowe pracownika w systemie tygodniowym, tzn. za każdy przepracowany tydzień w następnym tygodniu w piątek (z wyjątkiem szczególnych sytuacji). Po rozpoczęciu pracy pierwszy przelew na konto będzie dokonany pod koniec drugiego tygodnia pracy. Z tego względu pamiętaj o dysponowaniu odpowiednią kwotą pieniędzy na pokrycie pierwszych kosztów do czasu otrzymania wynagrodzenia.

Pracując w Belgii masz prawo jednakowego wynagrodzenia, jak belgijscy pracownicy tymczasowi, oddelegowani do wykonania takiej samej pracy w tej samej firmie. Wysokość stawki na godzinę zgodna jest z belgijskim prawnym systemem płac obowiązującym dla pracowników. Wysokość stawki jest zawsze ustalana z góry i uwzględniona w umowie o pracę, jak również umowie na kierowanie.

Pieniądze wakacyjne i premia roczna

Wynagrodzenie, które otrzymujesz w Belgii nie zawiera pieniędzy wakacyjnych, ani rocznej premii. W tym celu robione są rezerwacje, które raz do roku wypłacane są przez organizacje rządowe. Za każdy przepracowany w Belgii dzień przysługują Ci prawnie pieniądze wakacyjne. Pieniądze na coroczne wakacje wypłacane są przez organizacje rządowe w miesiącach maju i czerwcu za rok przepracowany [np. pracowałeś w Belgii od 1 stycznia 2011 do 31 lipca 2011 (włącznie) – za ten okres pracy otrzymasz pieniądze w czerwcu 2012. Pracowałeś w Belgii od 1 września 2011 do 30 listopada 2011 – za ten okres otrzymasz pieniądze wakacyjne w czerwcu 2012]. W trakcie zatrudnienia otrzymasz dokument dotyczący przelewu pieniędzy wakacyjnych. Dokument ten umożliwia przelanie pieniędzy wakacyjnych bezpośrednio na Twoje konto w Polsce, jeżeli istniałaby taka konieczność.

Premia roczna - jeśli przepracujesz minimum 65 dni w danym okresie rozliczeniowym jesteś uprawniony do otrzymania rocznej premii. Premia ta zostaje Ci przekazana przelewem na konto bankowe (w szczególnych wypadkach za pomocą czeku) w grudniu w roku, w którym skończył się rok rozliczeniowy.

[np. okres rozliczeniowy trwa od 1 lipca 2010 do 30 czerwca 2011, jeżeli w tym okresie przepracowałeś w Belgii minimum 65 dni, wówczas w grudniu 2011 zostanie wypłacona premia roczna.

Podatki

W Belgii obowiązkowe składki na podatki są automatycznie potrącane z wypłaty brutto. Wysokość składki jest określona prawnie i nie może być zmieniona.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Pracując dla nas ubezpieczamy Cię od następstw nieszczęśliwych wypadków w pracy, jak również od wypadków w drodze do pracy i z pracy. Ubezpieczenie pokrywa całkowicie wszelkiego rodzaju ewentualne uszkodzenia ciała. Bardzo ważne jest noszenie przez Ciebie na terenie zakładu pracy obuwia i odzieży ochronnej oraz wybieranie możliwie najkrótszej drogi pomiędzy miejscem zakwaterowania, a miejscem pracy. Jeśli będziesz wykonywać prace wymagające przestrzegania szczególnych zasad bezpieczeństwa (np. operator wózka widłowego) musisz przejść obowiązkowo badania medyczne. Badanie to zostanie zorganizowanie i przeprowadzone w Belgii na koszt firmy.

Atesty medyczne wydane w Polsce i innych krajach EU nie są uznawane przez belgijski Inspektorat Pracy. Twoje badania medyczne będą wykonane w miarę możliwości w przeciągu najbliższych tygodni po przyjeździe do Belgii.

Zakwaterowanie

Na miejscu zapewniamy Ci odpowiednie zakwaterowanie, najbliżej miejsca pracy jak jest to możliwe. Tygodniowo na pokrycie kosztów zakwaterowania zostanie automatycznie wykonany przelew z państwa belgijskiego rachunku bankowego w wysokości nie więcej niż 70 euro. Dlatego też założenie konta w Belgii jest wymagane. Pozostałe koszty zakwaterowania pokrywamy za Ciebie (koszty poniesione w związku z zużyciem prądu, wody i ogrzewania). Zawsze staramy się naszym pracownikom, w tym i Tobie zapewnić dobre warunki mieszkaniowe.

Dojazd do pracy

Udostępniamy Ci samochód osobowy, z firmy leasingowej do Twojej dyspozycji w celu przemieszczania się pomiędzy miejscem zamieszkania i pracy. Jeden samochód przeznaczony jest dla 4 osób, koszty użytkowania samochodu wynoszą od 20 € do 50 € na osobę tygodniowo. Odbierany samochód jest zazwyczaj zatankowany do pełna – w innym przypadku pokrywany koszty pierwszego tankowania. Zabronione jest wyjeżdżanie przez Ciebie autem poza granice Belgii, gdyż ubezpieczenie obowiązuje jedynie na terenie Belgii. Za każdy przepracowany tydzień wypłacany jest dodatek za przejazd, w zależności od przejechanych kilometrów, jako wyrównanie poniesionych kosztów transportu pomiędzy miejscem zamieszkania a pracą (koszt paliwa). Kwota ta przeliczana jest automatycznie przez nasz system, jednak powinna ona w zupełności pokryć Twoje tygodniowe koszty transportu.

Koszty podróży z Polski do Belgii są Twoimi kosztami jakie ponosisz . Jeśli przepracujesz z nami minimum 3 miesiące otrzymasz od nas częściowy zwrot kosztów dojazdu po przepracowanym kwartale w wysokości 70 €. Premie taką możesz otrzymać od nas 4 razy w roku, pod warunkiem przedstawienia nam przez Ciebie biletu lub rachunku za wydatki na podróż do Polski.

Urlopy

Z naszych doświadczeń wiem, że pracując za granicą chcesz mieć kontakt z bliskimi w Polsce – dla tego przewidujemy również Twoje wizyty w kraju w regularnych odstępach czasu(preferowanie co 8 tygodni) na krótką przerwę (np. 1 tydzień). Po przyjeździe do Belgii możesz od razu uzgodnić termin krótkiego „zjazdu” do Polski ustalając plan urlopów. W momencie, gdy urlop zostanie zatwierdzony, otrzymasz taką informację minimum na 2 tygodnie przed żądanym przez Ciebie terminem wyjazdu.

Dni ustawowo wolne od pracy

W Belgii obowiązuje 10 ustawowych dni wolnych od pracy. Jeżeli w okresie, w którym wypada dzień wolny, będziesz pracować, otrzymasz wynagrodzenie zgodne z belgijskim ustawodawstwem. Prawo do wynagrodzenia za dni wolne od pracy uzyskuje się po przepracowaniu miesiąca przed jego wystąpieniem.

Rozliczenie

Opiekujący się Tobą nasz konsultant co tydzień zobowiązany jest przekazać Ci odcinek wypłaty. Przed rozpoczęciem pracy otrzymasz wyjaśnienie w języku polskim wszystkich aspektów związanych z wypłatą. Na odcinku wypłaty znajduje się szczegółowe przeliczenie wynagrodzenia brutto na wynagrodzenie netto – w przypadku dodatkowych pytań zawsze możesz się z nimi zwrócić do konsultanta. Jeśli informacje uzyskane od konsultanta nie będą dla Ciebie wyczerpujące lub jakiś aspekt otrzymanego wynagrodzenia będzie wzbudzał Twoje wątpliwości – wówczas prosimy Cię o kontakt z nami w centrali firmy – szybko i rzetelnie wspólnie wyjaśnimy nurtujące Cię kwestie.

Mamy nadzieję że przedstawione ogólne zasady pracy są atrakcyjne i zachęcające do podjęcia z nami współpracy przez Ciebie – pamiętaj w przypadku pytań jesteśmy zawsze do Twojej dyspozycji.

skontaktuj się z nami
Infolinia 77 441 45 02
513 157 518 lub 512 198 101 bialypersonel
aktualne oferty pracy
Informacje o kursach językowych dla podejmujących pracę
- język niemiecki
- język holenderski
dowiedz się więcej