Informacje o pracy w Irlandii Północnej

Świadczenia
• podjęcie legalnej pracy zgodnie z obowiązującym w Irlandii Północnej Kodeksem Pracy,
• rejestracja w urzędzie podatkowym,
• wynagrodzenie zgodne z prawnie ustaloną płacą,
• opieka polskiego przedstawiciela,
• możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji,
• otwarcie konta bankowego
• zorganizowanie mieszkania

Umowa o pracę
Współpracujemy z Irlandzką agencją pracy, która pośredniczy w Twoim zatrudnieniu, z nimi nawiązujesz pierwszy kontakt po przyjeździe do kraju. Służą pomocą w załatwieniu wszelkich formalności (typu znalezienie mieszkania). Umowa o pracę jest jednak podpisywana bezpośrednio z pracodawcą – konkretnym domem opieki w którym będziesz pracować. Umowa określa stosunek pracy, zgodnie z którym pracownik podlega pracodawcy i zobowiązuje się do wykonywania powierzonych mu obowiązków, za których wykonanie otrzymuje wynagrodzenie. Okres próbny wynosi zazwyczaj 3 miesiące, po tym okresie można spodziewać się umowy na czas nieokreślony. W ciągu roku przysługuje Ci 25 dni płatnego urlopu.

Konto i wynagrodzenie
Wynagrodzenie jest przelewane raz w miesiącu na Twoje osobiste konto w banku. Konto zakładane jest po przyjeździe do Irlandii Północnej. Do jego założenia potrzebujesz jeden dowód tożsamości (np. paszport) i aktualny dokument potwierdzający adres zamieszkania w Wielkiej Brytanii.

Podatki
W Irlandii Północnej obowiązkowe składki na podatki są automatycznie potrącane z wypłaty brutto. Wysokość składki jest określona prawnie i nie może być zmieniona.
Zakwaterowanie

Gwarantujemy Ci pomoc w znalezieniu mieszkania po Twoim przyjeździe do Irlandii. Na początek otrzymujesz pokój na terenie domu opieki lub w jego pobliżu. Jego koszt to około 70/80 Funtów na tydzień. Potem warto poszukać mieszkania we własnym zakresie i zgodnie z własnymi preferencjami.

Dojazd do pracy
Koszty podróży z Polski do Irlandii Północnej są Twoimi kosztami jakie ponosisz.

Dni ustawowo wolne od pracy
W Irlandii Północnej obowiązuje 10 płatnych, ustawowych dni wolnych od pracy.

Nostryfikacja dyplomu, proces rekrutacyjny
Koszt uznania nostryfikacji w Irlandii Północnej to 110 Funtów – koszty ponosi pracownik. Firma zwróci jednak te pieniądze po podjęciu przez Ciebie zatrudnienia. Na uznanie dyplomu czeka się około 4ch – do 8 miesięcy ( w zależności od rodzaju posiadanego dyplomu). Po otrzymaniu tzw. nr PIN (czyli po otrzymaniu nostryfikacji) umawiamy Cię na rozmowę na skypie z pracodawcą. Jeśli rozmowa zostanie przez niego oceniona pozytywnie, przed rozpoczęciem pracy, musisz jeszcze przejść procedurę tzw. Access NI check i uzyskać zaświadczenie o niekaralności. Dopiero wtedy po jego otrzymaniu, (zazwyczaj po ok 2ch tygodniach) możesz podjąć pracę.

Wynagrodzenie
Wynagrodzenia jest różne w zależności od danego pracodawcy i kwalifikacji, ale przeciętnie jest to 11,5 funtów/ h plus 25 dni płatnego urlopu.

Czas pracy
Norma czasu pracy to 37,5 h w tygodniu, można pracować na pół etatu (half day: 8 – 14 lub 14- 20).

Praca przed uzyskaniem nostryfikacji
Mamy pracę dla pielęgniarzy i pielęgniarek, którzy mogą i chcą przed uzyskaniem nostryfikacji pracować jako opiekunowie osób starszych, tzw care assistant. W tym czasie zarobki są niższe, ale istnieje możliwość podwyższenia swoich zdolności językowych i zapoznania się z charakterem pracy i życia w Irlandii Północnej. Zarobki wynoszą w zależności od doświadczenia od 6.47 – 8,49 funtów/ h brutto.

Życie w Irlandii Północnej
Irlandia Północna stanowi część Wielkiej Brytanii i obejmuje obszar sześciu północnych hrabstw irlandzkich. Irlandia Północna słynie z piękna przyrody oraz nieskażonego środowiska. Malownicze kontrastują nowoczesnymi miastami.
W trakcie naszej współpracy masz kontakt z polską konsultantką. Musisz się nastawić, że na życie na osobę potrzeba ok 50- 60 funtów na tydzień. Irlandia jest krajem przyjaznym dla obcokrajowców, szczególnie dobrze żyje się w niej Polakom, ze wzglądu na dużą liczbę polskich organizacji, kościołów i sklepów.

Charakter pracy
Praca w domach opieki. Pielęgniarka ma zazwyczaj 2-3ch asystentów medycznych którymi zarządza i 35 pacjentów na oddziale. Przed rozpoczęciem pracy przejdziesz kilka profesjonalnych szkoleń na koszt firmy. W trakcie zatrudnienia możesz podnosić i rozszerzać swoje kwalifikacje. Będziesz podlegać managerowi, który będzie ustalać Twój grafik pracy i będzie dbał o dobre wypełnianie przez Ciebie obowiązków, w celu sprawnego prowadzenia Domu Opieki.
Ważne jest abyś w pracy wykonywał: odpowiednio obowiązki, które są wymagane przez Dom Opieki na stanowisku pielęgniarskim, oraz umiał pracować w systemie rotacyjnym. Wszystkie czynności musza być wykonywane z zachowaniem najwyższych standardów w obowiązkach pielęgniarskich, opieki i wsparcia, zgodne z przepisami i wymogami regulacyjnymi.
W pracy bardzo ważna jest dobra znajomość języka angielskiego. Wskazana jest płynność w jego posługiwaniu się ponieważ do Twoich obowiązków należeć będzie: pisanie raportów, komunikacja z pracownikami i członkami kierownictwa, a także z pacjentami oraz krewnymi.

CV
Każdy kandydat ma obowiązek przedłożyć przejrzyście zredagowany życiorys zawierający dane osobiste oraz informacje na temat wykształcenia, historii zatrudnienia, znajomości języków obcych oraz innych umiejętności. CV musi zawierać wszystkie potrzebne informacje, zgodne ze stanem faktycznym, przedstawione w odpowiedniej formie i stylu. Musi być napisane w języku angielskim. Dodatkowo wymagane jest podanie dwóch kontaktów – referencji.

Mamy nadzieję że przedstawione ogólne zasady pracy są atrakcyjne i zachęcające do podjęcia z nami współpracy przez Ciebie – pamiętaj w przypadku pytań jesteśmy zawsze do Twojej dyspozycji.

skontaktuj się z nami
Infolinia 77 441 45 02
513 157 518 lub 512 198 101 bialypersonel
aktualne oferty pracy
Informacje o kursach językowych dla podejmujących pracę
- język niemiecki
- język holenderski
dowiedz się więcej