Obsługa i przebieg procesu rekrutacyjnego

Każdy proces rekrutacyjny dopasowujemy do potrzeb naszego Klienta, za każdym razem wygląda on więc inaczej. Możemy jednak wyodrębnić kilka punktów, które pomogą Państwu zapoznać się z przebiegiem rekrutacji i selekcji w naszej firmie.

 1. opracowanie opisu stanowiska – przy współpracy naszego konsultanta opracowywany jest profil kompetencyjny poszukiwanej osoby;
 2. konstruowanie procesu rekrutacyjnego przy udziale zespołu specjalistów z zakresu HR i danego stanowiska na które realizowana jest rekrutacja;
 3. analiza dokumentów aplikacyjnych
 4. realizacja wieloetapowych procesów selekcyjnych – w ich skład wchodzić mogą między innymi:
  • wywiady kompetencyjne – badanie poszczególnych kompetencji Kandydatów w oparciu o stworzony wcześniej opis stanowiska;
  • testy psychologiczne – testy osobowości i stałych predyspozycji do pracy przeprowadzane i analizowane przez psychologa;
  • testy wiedzy – w oparciu o indywidualne potrzeby Klienta możliwe jest stworzenie testu dopasowanego do stanowiska;
  • Assessment Center – wieloetapowa sesja złożona z kilku zadań sprawdzających umiejętności Kandydatów.
   /sesja AC to skomplikowana metoda dająca najlepsze efekty w selekcji kandydatów; w sesjach AC biorą udział dyplomowany asesor, psycholog oraz specjaliści ds. rekrutacji/;
  • sprawdzanie referencji Kandydatów
 5. po zakończonym procesie selekcyjnym opracowujemy raport dotyczący przedstawianych Kandydatów.
  Raport zawiera opis poziomu poszczególnych kompetencji prezentowanych przez Kandydatów wraz z opisem ich stylu pracy i mocnych i słabych stron jest pomocny przy podejmowaniu ostatecznej decyzji o zatrudnieniu. Pracodawca otrzymuje zwykle dokumenty aplikacyjne oraz raporty 3 najlepszych Kandydatów. Następnie po spotkaniu z kandydatami i naszym konsultantem podejmuje decyzję o zatrudnieniu pracownika z grupy wskazanych Kandydatów.
skontaktuj się z nami
Infolinia 77 441 45 02
513 157 518 lub 512 198 101 bialypersonel
aktualne oferty pracy
Informacje o kursach językowych dla podejmujących pracę
- język niemiecki
- język holenderski
dowiedz się więcej