Odpowiedzi na Wasze pytania

 

Czy polskie pielęgniarki cieszą się dobrą renomą?

Biorąc pod uwagę ilość osób, które wyjechały i stale rosnące zapotrzebowanie, wzrost liczby agencji, które zajmują się tego typu transferami, można stwierdzić, że polskie pielęgniarki cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. Poza tym ilość ogłoszeń w biurach pracy dla studentów w szkołach medycznych, oraz oferty na staże zagraniczne świadczą o tym, ze nasze pielęgniarki i pielęgniarze są rozchwytywani już na poziomie kończenia szkoły.

Ile trwają formalności związane z wyjazdem (po jakim czasie można wyjechać)?

Osoby z dyplomem licencjata pielęgniarstwa, które ukończyły kształcenie po 1-ym maja 2004 r. otrzymują uznanie kwalifikacji automatycznie, jednakże obowiązuje ich nadprogramowa procedura -Belgijskie ministerstwo zdrowia na podstawie przesłanych dokumentów wystawia zaświadczenie
o prawie do wykonywania zawodu, co zajmuje od 2-ch do 4-ch miesięcy. Jeśli kandydat nie posiada tytułu licencjata bądź ukończył studia wcześniej niż przed majem 2004 – czas oczekiwania na nostryfikacje jego dokumentów przewyższa okres 4-ch miesięcy.

Jakie są korzyści ze współpracy z agencją zatrudnienia?

Wybierając naszą Agencję, dokonują państwo właściwego wyboru, gdyż:

  1. Współpracujemy tylko z renomowanymi i sprawdzonymi firmami, które zatrudniając pracowników zza granicy, spełniają wszelkie w tym względzie wymagane prawem normy.
  2. Dajemy gwarancję legalnej pracy.
  3. Nasz zespół to wykwalifikowani, kompetentni fachowcy, posiadający szeroką wiedzę i doświadczenie w rekrutowaniu do pracy za granicą.
  4. Chętnie służymy radą i staramy się, by każda osoba była traktowana przez nas z powagą i życzliwością.
  5. Współpraca z nami pozwoli rozwinąć się zawodowo i poszerzyć swoje perspektywy, zdobyć nowe doświadczenia, poznać interesujących ludzi.
  6. Gwarantujemy wszelką pomoc w dopełnieniu formalności związanych z zatrudnieniem za granicą.
  7. Udzielimy wszelkich wskazówek jak przygotować się do wyjazdu.
  8. Po powrocie do kraju można skorzystać z naszych usług przy rozliczeniu podatkowym.
  9. Zapewniamy pełną dyskrecję oraz zachowanie najwyższych standardów ochrony danych osobowych.

Czy pracodawcy oferują zakwaterowanie?

Zakwaterowanie jest zapewniane przez nasz belgijki oddział mieszczący się w Puurs. Wynajmujemy mieszkania lub domy, w pobliżu miejsca pracy. Opłata za nie jest zwykle uzależniona od ilości pracowników, aktualnie wynosi około 60 euro tygodniowo. Przed planowanym przyjazdem każda osoba otrzymuje opis warunków zakwaterowania, adres oraz szacowaną wysokość opłaty. Po podjęciu pracy na stałe, pracownik sam musi wynająć sobie mieszkanie, ale nadal może liczyć na pomoc agencji w tym zakresie.

Czy na miejscu trzeba przejść jakieś szkolenia?

W Belgijskich placówkach medycznych są oferowane szkolenia wewnętrzne, stanowiskowe, językowe oraz jest możliwość kontynuacji studiów magisterskich dla osób, które w wystarczającym stopniu opanują znajomość języka flamandzkiego bądź holenderskiego.

Czy od pielęgniarek wymaga się dodatkowych certyfikatów (czy obowiązują uprawnienia zawodowe z Polski)?

Kwalifikacje osób, które ukończyły studia pielęgniarskie (minimum stopień licencjata) po 2004 roku są uznawane automatycznie (pracę mogą rozpocząć nawet osoby nie posiadające stażu zawodowego, a jedynie odbyte praktyki). Poniżej podajemy listę niezbędnych dokumentów w procesie rekrutacji.Lista dokumentów, które należy przedłożyć w celu podjęcia legalnej pracy za granicą jest następująca:
1. Kopia dyplomu ukończenia wyższej uczelni (studia licencjackie lub zaoczne) – 4.
2. Oficjalne tłumaczenie dyplomu lub dyplom europejski – oryginał.
3. Skan dowodu osobistego (obustronnie) lub paszportu.
4. Zaświadczenie o niekaralności wydawane przez sąd (nie starsze niż 3 miesiące).
5. Wykaz programu studiów potwierdzony przez Ministerstwo Zdrowia.
6. Prawo do wykonywania zawodu (wydawane przez Izbę Pielęgniarską).
7. Cv w języku angielskim z opisem przebiegu zatrudnienia, staży i praktyk.
8. Zaświadczenie o kwalifikacjach do wykonywania zawodu pielęgniarki poza granicami kraju (wydawane przez Izbę Pielęgniarską.
9. Zaświadczenie o przebiegu pracy zawodowej (wydawane na podstawie świadectw pracy przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych.

Jakie są konsekwencje wyjazdu do pracy za granicę?

Praca za granicą oznacza przeważnie rozłąkę z najbliższymi, wyzwania związane z nową kulturą
i językiem, ale uczy samodzielności i nowej jakości życia – praca przy 38 godzinnym systemie pracy na tydzień i wysokie zarobki rekompensują w.w niedogodności. Osobom, które planują wyjazd do Belgii na dłużej proponujemy by rozważyć relokację całej rodziny – z pewnością udzielmy stosownego wsparcia przy wyborze miejsca zamieszkania, przedszkola, czy zatrudnienia dla współmałżonka, niezależnie od zawodu.

Gdzie mogą pracować pielęgniarki za granicą? Jaki jest ich zakres obowiązków?

Największe zainteresowanie pielęgniarkami i pielęgniarzami z Polski wykazują domy opieki ale również kliniki i szpitale. Ze względu na barierę językową dla polskiej pielęgniarki proponowane są na początek stanowiska na oddziałach pooperacyjnych, natomiast domy opieki zlecają pielęgniarkom pełny zakresie czynności. W każdym z tych miejsc od kandydatek oczekuje się świadczenia czynności typowo opiekuńczych jak i medycznych. Zatem oprócz zwykłego zakresu obowiązków, takich jak iniekcje, podawanie leków, pobieranie materiału do badań, opatrywanie ran, zmiana opatrunków itp. pielęgniarka jest odpowiedzialna za prawidłową higienę pacjentów, pomoc w obsłudze, poruszaniu się, karmieniu itp.

Pracodawca belgijski wymaga podstawowej znajomości języka holenderskiego, ale w zamian oferuje dostęp do wyższych stanowisk. Pielęgniarka, która podejmie naukę języka w wolnych od pracy godzinach i opanuje go w stopniu średnio-zaawansowanym może liczyć na awans na wyższe stanowisko pracy.

Na jakie zarobki można liczyć w Belgii? Na jak długi okres podpisywana jest umowa o pracę?

Rodzaj umowy oraz poziom wynagrodzenia uzależniony jest od kwalifikacji , stażu pracy oraz znajomości języka holenderskiego. Polska pielęgniarka musi wziąć pod uwagę fakt, że będzie wykonywać pracę na wybranym stanowisku pod warunkiem opanowania dobrej znajomości języka, tak by mogła kontaktować się z pacjentami, pozostałym personelem i rodzinami chorych był również możliwy. Pierwsza umowa o pracę jest umową na okres próbny – podpisywaną zazwyczaj na okres 6 miesięcy z agencją zatrudnienia w Belgii, która przejmuje na siebie obowiązki pracodawcy. Jest to umowa o pracę oparta o Belgijski Kodeks Pracy. Kolejna umowa na czas określony (przeważnie 1 rok) jest podpisywana bezpośrednio z daną placówką medyczną, oczywiście jest to umowa z możliwością przedłużenia.

Belgia proponuje bardzo atrakcyjne warunki zatrudnienia. Dla przykładu, jeden z naszych Klientów oferuje pielęgniarkom rozpoczynającym pracę w Belgii wynagrodzenie od 1850 – 2100 € brutto
i dodatek w wysokości 15% za pracę na zmiany. Odpowiada to średnio kwocie od 1400 – 1600 € netto/miesiąc i stopniowo wzrasta wraz w miarę upływu czasu.

Oprócz wynagrodzenia i dodatku zmianowego, pielęgniarka w Belgii może liczyć na dodatkowe wynagrodzenie za pracę w godzinach nocnych oraz talony żywnościowe. Oprócz tego pracownik ma prawo do jednej dodatkowej pensji rocznie: (tzw premii rocznej).

Jakie kryteria obowiązują w czasie rekrutacji (jaka jest idealna kandydatka)? Czy potrzebne kilkuletnie doświadczenie? Czy wymagana jest znajomość języka obcego?

W procesie rekrutacji najważniejsze kryteria są następujące: kwalifikacje, umiejętności językowe
i zdolności do nauki języków obcych, zdolności adaptacyjne , zaangażowanie i profesjonalne podejście do pacjentów, natomiast staż zawodowy jest mile widziany, ale nie obowiązkowy. Szczególnie poszukiwane są osoby znające przynajmniej jeden język obcy np. angielski.

Tym kandydatom proponujemy bezpłatny kurs języka holenderskiego, jeszcze przed wyjazdem. Jeśli jest to niemożliwe, stwarzamy możliwość uczestniczenia w kursie już na miejscu, opłaty za kurs pokrywa pracodawca. Nawet dzięki podstawowej znajomości języka holenderskiego, proces integracji w nowym środowisku kulturowym przebiega znacznie sprawniej i wrasta poczucie przynależności do międzykulturowej grupy. Zatem nauka języka holenderskiego jest obowiązkowa ale niesie za sobą wymierne korzyści.

skontaktuj się z nami
Infolinia 77 441 45 02
513 157 518 lub 512 198 101 bialypersonel
aktualne oferty pracy
Informacje o kursach językowych dla podejmujących pracę
- język niemiecki
- język holenderski
dowiedz się więcej